پیامبر

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو

یکی از مامورین شرکت پست میباشد که پیام های مردم را برای خدا میبرد. پس از تحریم شرکت‌ةای ایرانی شرکت پستی [خدا-انسان] از خدمات خود کاسته‌است شمار پیامبر فعال به صفر رسیده‌است. راه‌های ارتباط دیگر با خالق پیشنهاد می‌شود.