مشاهدهٔ اطلاعات میان‌ویکی

پرش به: ناوبری، جستجو

این یک نمای کلی از جدول interwiki است.

نمایش سیاهه

شرح علائم
پیشوند پیشوند ویکی داخلی در [[prefix:pagename]] نحو متن ویکی استفاده شده‌است.
نشانی اینترنتی الگو برای نشانی‌ها. نگهدارنده $1 با pagename در [[prefix:pagename]] جایگزین خواهد شد.
جلو بله درخواست‌های اچ‌تی‌تی‌پی خارجی به ویکی محلی که از این پیشوند میان‌ویکی استفاده می‌کند به نشانی مقصد از میان‌ویکی تغییرمسیر داده خواهد شد (برای نمونه، رفتارکردن مانند پیوند به صفحات محلی).
خیر درخواست‌های اچ‌تی‌تی‌پی بیرونی به ویکی محلی که از این پیشوند میان‌ویکی در نشانی استفاده می‌کند در یک صفحه خطای «عنوان بد» منجر می‌شود.
تراگنجانش بله اگر نحو ویکی‌متن {{prefix:pagename}} مورد استفاده قرار گرفته‌است، به صفحه/الگو برای تراگنجانش از ویکی خارجی اگر تراگنجانش‌های میان‌ویکی به طور کلی فعال هستند اجازه دهید (تراگنجانش ترسناک).
خیر به {{prefix:pagename}} اجازه ندهید تا الگوها/صفحات خارجی را تراگنجانش کند، جای آن دنبال یک صفحه محلی در فضای نام آن الگو بگردید.

پیشوندهای میان‌ویکی

پیشوندنشانی اینترنتیجلوتراگنجانش
abbenormalhttp://www.ourpla.net/cgi-bin/pikie.cgi?$1خیرخیر
acadwikihttp://xarch.tu-graz.ac.at/autocad/wiki/$1خیرخیر
acronymhttp://www.acronymfinder.com/af-query.asp?String=exact&Acronym=$1خیرخیر
advogatohttp://www.advogato.org/$1خیرخیر
aiwikihttp://www.ifi.unizh.ch/ailab/aiwiki/aiw.cgi?$1خیرخیر
alexahttp://alexa.com/data/details/traffic_details?url=$1خیرخیر
alexarankhttp://alexa.com/data/details/traffic_details?url=$1خیرخیر
alifehttp://news.alife.org/wiki/index.php?$1خیرخیر
annotationhttp://bayle.stanford.edu/crit/nph-med.cgi/$1خیرخیر
annotationwikihttp://www.seedwiki.com/page.cfm?wikiid=368&doc=$1خیرخیر
artigpediahttp://artigpedia.org/wiki/$1خیرخیر
arxivhttp://www.arxiv.org/abs/$1خیرخیر
aspienetwikihttp://aspie.mela.de/Wiki/index.php?title=$1خیرخیر
athttp://stupidedia.org/stupi/$1بلهخیر
awikihttp://awiki.org/wiki/$1بلهخیر
babelhttps://uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
bemihttp://bemi.free.fr/vikio/index.php?$1خیرخیر
benefitswikihttp://www.benefitslink.com/cgi-bin/wiki.cgi?$1خیرخیر
bjaodnhttps://bjaodn.org/wiki/$1بلهخیر
botwikihttp://botwiki.sno.cc/wiki/$1بلهخیر
brasilwikihttp://rio.ifi.unizh.ch/brasilienwiki/index.php/$1خیرخیر
bridgeswikihttp://c2.com/w2/bridges/$1خیرخیر
c2findhttp://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=$1خیرخیر
cachehttp://www.google.com/search?q=cache:$1خیرخیر
cdicthttp://cdict.net/?q=$1خیرخیر
ciscavatehttp://ciscavate.org/index.php/$1خیرخیر
clikihttp://ww.telent.net/cliki/$1خیرخیر
cmwikihttp://www.ourpla.net/cgi-bin/wiki.pl?$1خیرخیر
codersbasehttp://www.codersbase.com/$1خیرخیر
commonhttps://commons.uncyclomedia.org/wiki/$1بلهبله
commonshttp://commons.wikimedia.org/wiki/$1خیرخیر
consciousnesshttp://teadvus.inspiral.org/خیرخیر
corpknowpediahttp://corpknowpedia.org/wiki/index.php/$1خیرخیر
creationmattershttp://www.ourpla.net/cgi-bin/wiki.pl?$1خیرخیر
cwhttp://commons.wikimedia.org/wiki/$1خیرخیر
daemonicahttp://daemonica.org/wiki/$1بلهخیر
dejanewshttp://www.deja.com/=dnc/getdoc.xp?AN=$1خیرخیر
demokraatiahttp://wiki.demokraatia.ee/خیرخیر
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1خیرخیر
disinfopediahttp://www.disinfopedia.org/wiki.phtml?title=$1خیرخیر
diveintoosxhttp://diveintoosx.org/$1خیرخیر
docbookhttp://docbook.org/wiki/moin.cgi/$1خیرخیر
doihttp://dx.doi.org/$1خیرخیر
dolphinwikihttp://www.object-arts.com/wiki/html/Dolphin/$1خیرخیر
dramaticahttp://encyclopediadramatica.com/index.php/$1خیرخیر
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/index.php/$1خیرخیر
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1خیرخیر
EDhttp://www.encyclopediadramatica.com/index.php/$1خیرخیر
efnetceewikihttp://purl.net/wiki/c/$1خیرخیر
efnetcppwikihttp://purl.net/wiki/cpp/$1خیرخیر
efnetpythonwikihttp://purl.net/wiki/python/$1خیرخیر
efnetxmlwikihttp://purl.net/wiki/xml/$1خیرخیر
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1خیرخیر
eljwikihttp://elj.sourceforge.net/phpwiki/index.php/$1خیرخیر
emacswikihttp://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki.pl?$1خیرخیر
eokulturcentrohttp://esperanto.toulouse.free.fr/wakka.php?wiki=$1خیرخیر
evowikihttp://www.evowiki.org/index.php/$1خیرخیر
fi-wikipediahttp://fi.wikipedia.org/wiki/$1خیرخیر
finalempirehttp://final-empire.sourceforge.net/cgi-bin/wiki.pl?$1خیرخیر
firstwikihttp://firstwiki.org/index.php/$1خیرخیر
foldochttp://www.foldoc.org/foldoc/foldoc.cgi?$1خیرخیر
foxwikihttp://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1خیرخیر
fr.behttp://fr.wikinations.be/$1خیرخیر
fr.cahttp://fr.ca.wikinations.org/$1خیرخیر
fr.frhttp://fr.fr.wikinations.org/$1خیرخیر
fr.orghttp://fr.wikinations.org/$1خیرخیر
freebsdmanhttp://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1خیرخیر
gamewikihttp://gamewiki.org/wiki/index.php/$1خیرخیر
gejhttp://www.esperanto.de/cgi-bin/aktivikio/wiki.pl?$1خیرخیر
gentoo-wikihttp://gentoo-wiki.com/$1خیرخیر
globalvoiceshttp://cyber.law.harvard.edu/dyn/globalvoices/wiki/$1خیرخیر
gmailwikihttp://www.gmailwiki.com/index.php/$1خیرخیر
googlehttp://www.google.com/search?q=$1خیرخیر
googlegroupshttp://groups.google.com/groups?q=$1خیرخیر
gotamachttp://www.got-a-mac.org/$1خیرخیر
greencheesehttp://www.greencheese.org/$1خیرخیر
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/index.php3?$1خیرخیر
hamradiohttp://amateur-radio-wiki.net/index.php?title=$1بلهخیر
haribeauhttp://wiki.haribeau.de/cgi-bin/wiki.pl?$1خیرخیر
herzkinderwikihttp://www.herzkinderinfo.de/Mediawiki/index.php/$1خیرخیر
hewikisourcehttp://he.wikisource.org/wiki/$1بلهخیر
hrwikihttp://www.hrwiki.org/index.php/$1خیرخیر
iawikihttp://www.IAwiki.net/$1خیرخیر
illogichttp://illogicopedia.org/wiki/$1خیرخیر
illogicohttp://illogicopedia.org/wiki/$1بلهخیر
illogicopediahttp://illogicopedia.org/wiki/$1بلهخیر
imdbhttp://us.imdb.com/Title?$1خیرخیر
infohttps://uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
infosecpediahttp://www.infosecpedia.org/pedia/index.php/$1خیرخیر
irratiopediahttps://nl.illogicopedia.com/wiki/$1بلهخیر
jargonfilehttp://sunir.org/apps/meta.pl?wiki=JargonFile&redirect=$1خیرخیر
jefohttp://www.esperanto-jeunes.org/vikio/index.php?$1خیرخیر
jiniwikihttp://www.cdegroot.com/cgi-bin/jini?$1خیرخیر
jspwikihttp://www.ecyrd.com/JSPWiki/Wiki.jsp?page=$1خیرخیر
keikihttp://kei.ki/en/$1خیرخیر
kerimwikihttp://wiki.oxus.net/$1خیرخیر
kmwikihttp://www.voght.com/cgi-bin/pywiki?$1خیرخیر
knowhowhttp://www2.iro.umontreal.ca/~paquetse/cgi-bin/wiki.cgi?$1خیرخیر
lanifexwikihttp://opt.lanifex.com/cgi-bin/wiki.pl?$1خیرخیر
lasvegaswikihttp://wiki.gmnow.com/index.php/$1خیرخیر
linuxwikihttp://www.linuxwiki.de/$1خیرخیر
logimalpediehttps://fr.illogicopedia.com/wiki/$1بلهخیر
lojbanhttp://www.lojban.org/tiki/tiki-index.php?page=$1خیرخیر
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1خیرخیر
lugkrhttp://lug-kr.sourceforge.net/cgi-bin/lugwiki.pl?$1خیرخیر
lutherwikihttp://www.lutheranarchives.com/mw/index.php/$1خیرخیر
malucopediahttp://malucopedia.org/wiki/$1خیرخیر
mathsongswikihttp://SeedWiki.com/page.cfm?wikiid=237&doc=$1خیرخیر
mbtesthttp://www.usemod.com/cgi-bin/mbtest.pl?$1خیرخیر
meatballhttp://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?$1خیرخیر
mediawikihttp://mediawiki.org/wiki/$1خیرخیر
mediawikiwikihttp://www.mediawiki.org/wiki/$1خیرخیر
mediazillahttp://bugzilla.wikipedia.org/$1بلهخیر
memoryalphahttp://www.memory-alpha.org/en/index.php/$1خیرخیر
metahttps://uncyclomedia.org/wiki/$1بلهخیر
metawebhttp://www.metaweb.com/wiki/wiki.phtml?title=$1خیرخیر
metawikihttp://sunir.org/apps/meta.pl?$1خیرخیر
metawikipediahttp://meta.wikimedia.org/wiki/$1خیرخیر
moinmoinhttp://purl.net/wiki/moin/$1خیرخیر
mozillawikihttp://wiki.mozilla.org/index.php/$1خیرخیر
muwebhttp://www.dunstable.com/scripts/MuWebWeb?$1خیرخیر
mwhttp://mediawiki.org/wiki/$1بلهخیر
netvillagehttp://www.netbros.com/?$1خیرخیر
oeishttp://www.research.att.com/cgi-bin/access.cgi/as/njas/sequences/eisA.cgi?Anum=$1خیرخیر
openfactshttp://openfacts.berlios.de/index.phtml?title=$1خیرخیر
openwikihttp://openwiki.com/?$1خیرخیر
opera7wikihttp://nontroppo.org/wiki/$1خیرخیر
orgpatternshttp://www.bell-labs.com/cgi-user/OrgPatterns/OrgPatterns?$1خیرخیر
osi reference modelhttp://wiki.tigma.ee/خیرخیر
pangalacticorghttp://www.pangalactic.org/Wiki/$1خیرخیر
patwikihttp://gauss.ffii.org/$1خیرخیر
personaltelcohttp://www.personaltelco.net/index.cgi/$1خیرخیر
phpwikihttp://phpwiki.sourceforge.net/phpwiki/index.php?$1خیرخیر
pikiehttp://pikie.darktech.org/cgi/pikie?$1خیرخیر
pmeghttp://www.bertilow.com/pmeg/$1.phpخیرخیر
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractخیرخیر
pprhttp://c2.com/cgi/wiki?$1خیرخیر
purlnethttp://purl.oclc.org/NET/$1خیرخیر
pythoninfohttp://www.python.org/cgi-bin/moinmoin/$1خیرخیر
pythonwikihttp://www.pythonwiki.de/$1خیرخیر
pywikihttp://www.voght.com/cgi-bin/pywiki?$1خیرخیر
raechttp://www.raec.clacso.edu.ar:8080/raec/Members/raecpedia/$1خیرخیر
revohttp://purl.org/NET/voko/revo/art/$1.htmlخیرخیر
rfchttps://tools.ietf.org/html/rfc$1خیرخیر
s23wikihttp://is-root.de/wiki/index.php/$1خیرخیر
scoutpediahttp://www.scoutpedia.info/index.php/$1خیرخیر
seapighttp://www.seapig.org/$1خیرخیر
seattlewikihttp://seattlewiki.org/wiki/$1خیرخیر
seattlewirelesshttp://seattlewireless.net/?$1خیرخیر
seedshttp://www.IslandSeeds.org/wiki/$1خیرخیر
senseislibraryhttp://senseis.xmp.net/?$1خیرخیر
shaktihttp://cgi.algonet.se/htbin/cgiwrap/pgd/ShaktiWiki/$1خیرخیر
silhttp://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=$1خیرخیر
slashdothttp://slashdot.org/article.pl?sid=$1خیرخیر
smikipediahttp://www.smikipedia.org/$1خیرخیر
sockwikihttp://wiki.socklabs.com/$1خیرخیر
sourceforgehttp://sourceforge.net/$1خیرخیر
squeakhttp://minnow.cc.gatech.edu/squeak/$1خیرخیر
strikiwikihttp://ch.twi.tudelft.nl/~mostert/striki/teststriki.pl?$1خیرخیر
stupihttp://stupidedia.org/stupi/$1خیرخیر
stupidediahttp://stupidedia.org/stupi/$1بلهخیر
susninghttp://www.susning.nu/$1خیرخیر
svgwikihttp://www.protocol7.com/svg-wiki/default.asp?$1خیرخیر
tavihttp://tavi.sourceforge.net/$1خیرخیر
tejohttp://www.tejo.org/vikio/$1خیرخیر
terrorwikihttp://www.liberalsagainstterrorism.com/wiki/index.php/$1خیرخیر
theopediahttp://www.theopedia.com/$1خیرخیر
tmbwhttp://www.tmbw.net/wiki/index.php/$1خیرخیر
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1خیرخیر
tmwikihttp://www.EasyTopicMaps.com/?page=$1خیرخیر
turismohttp://www.tejo.org/turismo/$1خیرخیر
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1خیرخیر
twistedwikihttp://purl.net/wiki/twisted/$1خیرخیر
ueahttp://www.tejo.org/uea/$1خیرخیر
uncyclopediahttps://uncyclopedia.co/wiki/$1بلهبله
unnewshttp://unne.ws/$1بلهخیر
unrealhttp://wiki.beyondunreal.com/wiki/$1خیرخیر
ursinehttp://ursine.ca/$1خیرخیر
usejhttp://www.tejo.org/usej/$1خیرخیر
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1خیرخیر
ویکی‌پدیاhttp://fa.wikipedia.org/wiki/$1خیرخیر
vinismohttp://vinismo.com/en/$1خیرخیر
visualworkshttp://wiki.cs.uiuc.edu/VisualWorks/$1خیرخیر
whttp://www.wikicities.com/wiki/$1بلهخیر
warpedviewhttp://www.warpedview.com/index.php/$1خیرخیر
wehttps://en.wikipedia.org/wiki/$1بلهخیر
webdevwikinlhttp://www.promo-it.nl/WebDevWiki/index.php?page=$1خیرخیر
webisodeshttp://www.webisodes.org/$1خیرخیر
webseitzwikihttp://webseitz.fluxent.com/wiki/$1خیرخیر
whhttp://$1.wikipedia.org/wiki/خیرخیر
whyhttp://clublet.com/c/c/why?$1خیرخیر
wikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1خیرخیر
wikiahttp://wikia.com/wiki/$1خیرخیر
wikibookshttps://en.wikibooks.org/wiki/$1بلهخیر
wikicitieshttp://www.wikicities.com/index.php/$1خیرخیر
wikif1http://www.wikif1.org/$1خیرخیر
wikihowhttp://www.wikihow.com/$1خیرخیر
wikihowlhttp://www.wikihowl.com/$1.htmlخیرخیر
wikihumorhttp://www.wikihumor.ovh.org/wiki/index.php?title=$1بلهخیر
wikiindexhttp://www.wikiindex.org/$1خیرخیر
wikimediahttp://wikimediafoundation.org/wiki/$1خیرخیر
wikinethttp://wikinet.pro/wiki/$1خیرخیر
wikinewshttps://en.wikinews.org/wiki/$1بلهخیر
wikinfohttp://www.wikinfo.org/wiki.php?title=$1خیرخیر
wikinodeshttp://wikinodes.wiki.taoriver.net/moin.cgi/$1خیرخیر
wikipediahttp://www.wikipedia.org/wiki/$1خیرخیر
wikiquotehttps://en.wikiquote.org/wiki/$1بلهخیر
wikisourcehttp://sources.wikipedia.org/wiki/$1بلهخیر
wikispecieshttp://species.wikipedia.org/wiki/$1بلهخیر
wikitravelhttp://wikitravel.org/en/$1خیرخیر
wikitruthhttp://www.wikitruth.info/index.php?title=$1خیرخیر
wikiversityhttp://en.wikiversity.org/wiki/$1خیرخیر
wikivoyagehttp://wikivoyage.org/$1خیرخیر
wikiworldhttp://WikiWorld.com/wiki/index.php/$1خیرخیر
wikthttps://en.wiktionary.org/wiki/$1بلهخیر
wiktionaryhttps://en.wiktionary.org/wiki/$1بلهخیر
wkpdhttp://zh.wikipedia.org/zh-tw/$1خیرخیر
wlughttp://www.wlug.org.nz/$1خیرخیر
wlwikihttp://winslowslair.supremepixels.net/wiki/index.php/$1خیرخیر
wphttp://www.wikipedia.org/wiki/$1خیرخیر
ypsieyeballhttp://sknkwrks.dyndns.org:1957/writewiki/wiki.pl?$1خیرخیر
zombiehttps://zombie.pedia.ws/wiki/$1بلهخیر
zwikihttp://www.zwiki.org/$1خیرخیر
zzz wikihttp://wiki.zzz.ee/خیرخیر

پیشوندهای بین‌زبانی

These prefixes match defined language codes, and will be used to create the "به زبان‌های دیگر" listing when added to a page.

پیشوندنشانی اینترنتیجلوتراگنجانش
afhttps://af.oncyclopedia.org/wiki/$1بلهخیر
anghttp://uncyclopedia.org/wiki/Babel:Ang/$1بلهخیر
arhttp://beidipedia.org/wiki/$1بلهخیر
asthttps://ast.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
barhttps://www.stupidedia.org/stupi/$1بلهخیر
behttps://be.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
bghttps://bg.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
bnhttps://bn.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
bshttps://bs.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
cahttps://ca.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
cmnhttps://uncyclopedia.tw/wiki/$1بلهخیر
cshttps://necyklopedie.org/wiki/$1بلهخیر
cuhttps://commons.uncyclomedia.org/wiki/$1خیرخیر
cyhttps://cy.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
dahttp://spademanns.org/wiki/$1بلهخیر
dehttps://de.uncyclopedia.co/wiki/$1بلهخیر
dlmhttps://dlm.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
elhttp://frikipaideia.org/wiki/$1بلهخیر
enhttps://en.uncyclopedia.co/wiki/$1بلهخیر
en-gbhttps://uncyclopedia.ca/wiki/$1بلهخیر
eohttps://neciklopedio.org/wiki/$1بلهخیر
eshttps://inciclopedia.org/wiki/$1بلهخیر
ethttps://et.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
euhttps://uncyclomedia.org/wiki/Ezentziklopedia:$1خیرخیر
exthttps://uncyclomedia.org/wiki/Nociclopeya:$1خیرخیر
fihttps://hikipedia.org/wiki/$1بلهخیر
fohttps://fo.ikkepedia.org/wiki/$1بلهخیر
frhttps://desencyclopedie.org/wiki/$1بلهخیر
fyhttps://fy.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
gahttps://ga.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
glhttps://desgalipedia.org/wiki/$1بلهخیر
gothttps://got.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
grchttps://grc.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
hehttps://eincyclopedia.org/wiki/$1بلهخیر
hrhttps://hr.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
huhttps://unciklopedia.org/wiki/$1بلهخیر
hyhttps://hy.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
iahttps://uncyclomedia.org/wiki/Nunciclopedia:$1خیرخیر
idhttp://tolololpedia.org/wiki/$1بلهخیر
iehttps://ie.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
iohttps://io.neciklopedio.org/wiki/$1بلهخیر
ishttps://is.ikkepedia.org/wiki/$1بلهخیر
ithttps://nonciclopedia.org/wiki/$1بلهخیر
jahttps://ansaikuropedia.org/wiki/$1بلهخیر
jvhttps://jv.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
kahttps://ka.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
kmhttps://km.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
kohttps://ko.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
kwhttps://kw.untropedya.org/wiki/$1بلهخیر
lahttps://la.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
lbhttps://lb.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
lfnhttps://uncyclomedia.org/wiki/Venciclopedia:$1خیرخیر
lihttps://li.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
lohttps://lo.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
lthttps://lt.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
lvhttps://lv.neciklopedija.org/wiki/$1بلهخیر
mghttps://mg.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
mkhttps://mk.neciklopedija.org/wiki/$1بلهخیر
mnhttps://mn.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
mohttps://mo.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
mshttps://ms.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
mwlhttps://mwl.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
naphttp://uncyclopedia.org/wiki/Babel:Nap/$1بلهخیر
ndshttp://kamelopedia.net/wiki/$1بلهخیر
nlhttps://oncyclopedia.org/wiki/$1بلهخیر
nnhttps://nn.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
nohttps://ikkepedia.org/wiki/$1بلهخیر
ochttps://oc.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
olbhttps://absurdopedia.wiki/$1بلهخیر
plhttps://nonsa.pl/wiki/$1بلهخیر
pthttps://desciclopedia.org/wiki/$1بلهخیر
pt-brhttps://desciclopedia.org/wiki/$1بلهخیر
rohttps://ro.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
ruhttps://absurdopedia.net/wiki/$1بلهخیر
ruehttps://absurdopedia.wiki/$1بلهخیر
scohttps://sco.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
simplehttps://simple.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
skhttps://sk.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
slhttps://sl.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
srhttps://sr.neciklopedija.org/wiki/$1بلهخیر
suhttps://su.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
svhttps://psyklopedin.org/wiki/$1بلهخیر
thhttps://th.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
tlhttps://pekepedia.net/wiki/$1بلهخیر
tlhhttps://tlh.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
trhttps://yansiklopedi.org/wiki/$1بلهخیر
ukhttps://inciklopedia.org/wiki/$1بلهخیر
vihttp://uncyclopedia.org/wiki/Babel:Vi/$1بلهخیر
vlshttps://vls.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
xhhttp://uncyclopedia.org/wiki/Babel:Xh/$1بلهخیر
yihttps://yi.uncyclopedia.info/wiki/$1بلهخیر
yuehttps://yue.uncyclopedia.hk/wiki/$1بلهخیر
zeahttps://zea.oncyclopedia.org/wiki/$1بلهخیر
zhhttps://uncyclopedia.miraheze.org/wiki/$1بلهخیر
zh-cnhttps://uncyclopedia.miraheze.org/wiki/$1بلهخیر
zh-hkhttps://uncyclopedia.hk/wiki/$1بلهخیر
zh-twhttps://uncyclopedia.tw/wiki/$1بلهخیر