شمار خرابکاری‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو
کاربر:
 
کل ۱٬۲۹۲ 100%
(اصلی) ۳۰۰ ۲۳٫۲۲٪
بحث ۱۱ ۰٫۸۵٪
کاربر ۳۴ ۲٫۶۳٪
بحث کاربر ۲۱۲ ۱۶٫۴۱٪
نانشنامه ۱۴۷ ۱۱٫۳۸٪
بحث نانشنامه ۲ ۰٫۱۵٪
پرونده ۴۱۵ ۳۲٫۱۲٪
مدیاویکی ۱ ۰٫۰۸٪
الگو ۹۹ ۷٫۶۶٪
بحث الگو ۶ ۰٫۴۶٪
راهنما ۱ ۰٫۰۸٪
رده ۶۳ ۴٫۸۸٪
درگاه ۱ ۰٫۰۸٪