نیکی کریمی

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو

«تو نیکی می‌کن و در دجله انداز - نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟»

~ ضمیر ناخودآگاه محمد بلخی
کشف مقتول در کرانه دجله

نیکی کریمی از تعزیه‌خوانان قرن ۷ قمری بود که توسط قاتل زنجیره‌ای محمد بلخى معروف به جلادالدین رومی کشته شد. رومی پس از اعتراف به تجاوز و غرق قربانی در شرح‌الحالش «مثنوی» توسط پلیس قونیه دستگیر شد. وی در زندان به خاطر بعضی روابط عاشق فردی به نام شمس تبریزی شد. (عكس از لوموند) درمورد وی گلواژه های زیادی سروده شدهمانند:

عباس که نیک می نمودی همه عمر دیدی که چگونه نیکی عباس نمود؟

در این بیت نام ژولیت بینوش مستتر است.

این بیت را بارها از لسان مبارک‌شان بدی‌کننده‌گان بسیار شنیده‌اند که:

صدبار بدی کردی و دیدی ثمرش را

نیکی چی بدی داشت که یک بار نکردی؟

جلال‌الدین پس از کشتن نیکی کریمی شعر زیر را سرود:

ای که روز و شب تو تعزیه// کشتمت به خوانوادتم ندم دیه