نیوتن

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نیوتن کودکی بود از اهالی انگلستان و بعدها بزرگ شد.( از سر گذشت او جز این در دسترس نیست). قوانین سه گانه نیوتن را به وی نسبت داده اند حال آنکه این نیوتن کجا و آن کجا. نیوتن واقعی در زمین میزیست و بر خلاف نیوتن جعلی که در بالا آمد سر گذشت چندانی از او در دست نیست ، تنها میدانیم او بسیار جدید بوده وبسیار تن ماهی کنسرو شده میخورده و به همین سبب وی را نیوتن نام نهادند.نیوتن کوچولو در کوچه مشغول بازی بود تا اینکه سیبی بر سر او خورد، این سیب از سوی همسایه بدلیل تربیت نیوتن بر سرش زده شد که آخه مگه کوچه جای بازیه. نیوتن کوچک به فکر فرو رفت و با خود گفت اگر کوچه جای بازی نیست پس کجا جای بازیه؟ کوچولوی ما بزرگ شد همچانکه زیر لب دو دیوان خود را با مطلع الا یا ایها ساقی و بشنو از نی چون حکایت میکند را زمزمه میکرد تا اینکه با خود گفت چه نشسته ای که دنیا محل بازی ندارد، پس مشغول شد وپارک را اختراع کرد.پس او نه تنها کاشف قوانین سه گانه نبود بلکه خالق آثار دیگری چون پارک و دو دیوان مشهور گشت.در جواب اینکه پس این قوانین سه گانه از کجا آمده بی گمان باید گفت از همان نیوتن اول است که بی هیچ منبعی بر وی انگ جعلی بودن میزنند.