مساحقه

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو

مساحقه ژانری از پورن است که که در میان مردان تماشاچی فراوان دارد. در فانتزی‌های خفن من ،قلی آورده که مرتکبین به مساحقه را «در جهنم اندازند و عمودهای آتشین در باطن و عورتشان داخل كنند.†» مساحقه یکی از ورزش‌های ملی کویت است.


پانویس[ویرایش]

قانون مجازات اسلامي باب سوم - مساحقه ماده ۱۲۷ - مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي . ماده ۱۲۸ - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است . ماده ۱۲۹ - حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است . ( ۲۱۲ ) ( ۲۱۲ ) نظريه ۷/۴۸۸۸ - ۱۳۸۱/۷/۲۷ ا . ح . ق : با استفاده از ملاك مواد ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ و ۹۶ قسمت اخير ماده ۱۰۰ق . م . ا . حد مساحقه ( صد تازيانه شرعي ) در غير هواي بسيارسرد يا بسيارگرم و در حالي كه محكوم عليها نشسته ولباسهاي مشاراليها بر بدنش بسته باشد اجرا مي گردد . ماده ۱۳۰ - حد مساحقه در باره كسي ثابت مي شود كه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد . تبصره ـ در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست . ماده ۱۳۱ - هر گاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعداز هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است . ماده ۱۳۲ - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شوداما توبه بعد ازشهادت موجب سقوط حد نيست . ( ۲۱۳ ) ماده ۱۳۳ - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار توبه كند قاضي مي توانداز ولي امر تقاضاي عفو نمايد . ماده ۱۳۴ - هر گاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زيريك پوشش قرار گيرند به كمتراز صد تازيانه تعزير مي شوند . در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزيردر مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود .