مافیا

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو

کسی از داخل آن خبر ندارد، به همین علت به ؛ما فیها؛ به عرببی : در آن چیست؟ . معروف شد. که البته بعد ها به علت گشادی ملت به مافیا بدل گشت سازمانیست که اخیرا برای دفاع از حقوق بشر و جنبشهای آزادی خواهانه تاسیس شده که با سازمان جاکشان بدون مرز در ارتباط میباشد. انواع مافیاها هم عبارتند از: اقتصادی، نفتی، حوضه جنگ نرم و همچنین دمپایی.