صدام حسین

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو
پدربزرگ صدام معروف به مارکوپولو یکی از ایرانگردان عصر معاصر بوده.

یکی از گایندگان بزرگ ایران که مردمش در دوران معاصر بگا رفته اند. در کتاب های تاریخی به نامهای: برادر صدام، صدام، صدام یزید قاتل ، دوباره صدام و این اواخر باز هم به برادر صدام معروف شده است.