خیلی

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو

سال‌هاست در اینکه مقدار دقیق خیلی چقدر است بین علماء فنون شمارش، ریاضی، آشپزی چینی و مکانیک کوانتوم اختلاف شدیدی وجود دارد. این مقدار را با بهترین تقریب، بیش از یک و کمتر از بی‌نهایت دانسته‌اند.

آخرین مقدار محاسبه‌شده‌ی خیلی توسط ابررایانه‌های آزمایشگاه ابرمحاسبات ایران در پژوهشگاه خاوری علوم غریبه برابر است با خـــدا تا.

البته مقدار خیلی در بین جانوران مختلف متفاوت است. انسان‌های اولیه پس از استفاده از انگشتان دو دست و دو پا برای شمارش چیزها با کمبود انگشت مواجه شدند و چون حس و حال شمارش بیش از بیست را نداشتند به آن خیلی گفتند. گروهی آن را «هَوار تا» دانسته‌اند. از سوی دیگر شواهد بدست‌آمده از محل‌های زندگی کلاغ‌ها نشان می‌دهد که ایشان که تا ۴۰۰ سال عمر می‌کنند می‌توانند تا چهار بشمرند و به بیش از چهار «خیلی» می‌گویند و آن انسانی که بیش از چهار قالب صابون داشته باشد را ثروتمندترین مرد (یا احیانا و تصادفا، ثروتمندترین زن) روی زمین می‌پندارند.