تلفن همراه

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به ناوبری پرش به جستجو
LewisCarrollSelfPhoto.jpg

تلفن همراه، موبایل یا مبال تنها آلت مردان است که هر چه کوچکتر خواهندش. مبال دستگاهی الکترونیکی‌است که خروسان بی‌محل با همکاری سازمان‌های جاسوسی و ارگان‌های پلیس‌مخفی استفاده از آن را در جهان رواج دادند. با اینکه ثابت شده‌است استفادهٔ تنها پنج‌دقیقه از روز از این دستگاه باعث کاهش شمار اسپرم مردان و بروز نازایی در زنان می‌شود هر روز بر شمار کاربران آن اضافه می‌شود. بنا به گزارش محرمانهٔ سازمان ابرمحاسبات ایران به مقامات ارشد دولتی، اگر استفاده از مبال به این وضع ادامه یابد در سال هزار و چهارصد ایکس هجری شمسی در شهرهای بزرگ کودک زیر پنج سال یافت نخواهد شد.