تخت جمشید

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو

جمشید نام مردی بوالهوس بود که زنان بی ادب را به زیر تختش برده و کار ها ی بد بد با آنان می کرده. او بسیار بد بوده! گویند زیر تخت او به اندازه ای جا بوده که در هر زمان توانایی قایم کردن 54212 زن را داشته است.این تخت جادویی هر شب 3 نفر از این افراد را برای انجام عملیات به جمشید تحویل می داده است.در روایت معروفی از گارفیلد گربه سخنگوی جمشید و یار همیشگی او نقل شده"در شب هایی که کمر جمشید جواب نمیداده با موبایل خود از کوروش و داریوش نیز برای انجام کار های بد بد کمک می خواسته است" که این موضوع نشاندهنده ی طبع سخاوتمند اوست.