برنامه نویس

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو

برنامه نویس موجودی است زنده که اغلب بصورت نشسته با کمی خمیدگی روبروی خود را نگاه میکند .

این موجود توانای بسیار زیادی در گیر دادن به یک موضوع و پلک نزدن را دارا است بیشتر طول عمر خود را بدون تحرک سپری میکند و فقط انگشتانتش دارای فعالیت بسیار است

غالبا به صورت انفرادی یافت میشود و در پاسخ به مخاطب همواره میگوید چی ..

۹۹% آنها شب زیست هستند

بین یک شاخه گل رز و یک تکه پاره اجر تفاوتی قائل نمی شود و دنیای وی فقط نیم متر جلو تر از چشمانش است.

[حسام حولگر]