اخلاق

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو

اخلاق قوانین من‌درآوردی‌ای‌است که کسانی که زورشان به دیگران نمی‌رسد وضع می‌کنند. و چون زورشان به دیگران نمی‌رسد کسی هم قوانینشان را اجرا نمی‌کند. طرفه آنکه میان افراد قوم توسری‌خوری که از شدت استیصال به وضع اخلاق روی آورده‌است همچنان اختلاف نظر است. نه تنها در ضرورت وضع این قوانین میان ایشان اختلاف است بلکه بر سر ماهیت آن نیز. کار بدانجا رسیده‌است که زعیمان قوم توسری‌خور چندی‌است صحیفهٔ آرزو به آب واقع‌بینی شسته‌اند و به جای تفکر در معقولات و صدور مهملات به الفنجیدن منقولات روی آورده‌اند.