اجنبی

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو

اجنبی یا بیگانه واژه ای است که از زبان چکی به زبان پارسی راه یافته و روی کاغذ به معنای کسی است که از ما نیست. امّا در میان جوامع پارسی زبان، در عمل همواره مطابق با وضع سیاسی معنی این واژه تغییر کرده است.

در ایران[ویرایش]

در ایران نخستین بار در زمان باستان به هر آنکه آریایی نیست اطلاق شد و توسط امپراتوران هخامنشی سیاهه ای از اجانب به خطّ رایج آن زمان تهیّه و منتشر شد که شامل همه نژادهای غیر ایرانی دنیا بویژه رومیان و یونانیان بود. این سیاهه تا به امروز موجود و علیرغم تغییرات در طول تاریخ مورد استفاده و توجّه است.

اعراب[ویرایش]

در طول تاریخ ایران، اعراب بارها به سیاهه اجانب اضافه یا از آن کسر شده اند. اندکی پیش از ورود اسلام به ایران، آنان حتّی از رومیها و یونانی ها و به طور کلّی از همه اجنبی تر بودند. با ورود اسلام به ایران، اعراب از سیاهه اجنبی ها خط خوردند. کمی جلوتر و در زمان خلفای عبّاسی دوباره اضافه گشتند ولی به طور کلی خودمانی شده بودند. در زمان اوّلین حکومتهای ایران مستقلّ بعد از اسلام، آنها دوباره اجنبی محسوب شدند. در این زمان علاوه بر آنها مغولها و اندکی بعد ترکها و پرتغالی ها اجنبی محسوب می شدند.

زمان معاصر[ویرایش]

در زمان قاجار اجنبی به روسها گفته می شد و فرانسه و انگلیس نه تنها اجنبی نبودند بلکه عزیز دل بابا هم بودند. غیر از اینها هم بقیّه کلّاً همچنان اجنبی بودند.

زمانی که سردار سپه نخست وزیر شد (و وضع مملکت چه شیر تو شیر شد...)، عربها شدند تهِ اجنبی، روسها همچنان اجنبی ماندند، فرانسه و انگلیس به آن اضافه شدند ولی آلمانی ها و ترکها شدند عزیز دل و کسی به آنها نمی گفت اجنبی. آنها خوب بودند. بقیّه هم که همچنان اجنبی بودند. البتّه «جاپون» گاهی میرفت که از اجنبی بودن در بیاید.

با روی کار آمدن محمّد رضا پهلوی، غیر از شوروی و تعدادی از کشورهای عربی بقیّه همه از فهرست اجنبی ها خارج شدند ولی آمریکا فراتر از آن، شد عزیز دل.

این روزها[ویرایش]

امروزه بخش هایی از فهرست به طور کامل وارونه شده: آمریکا سردسته اجنبی ها و بقیّه غربی ها به استثنای جمهوری بوسنی و هرزگوین هم از دم اجنبی هستند. دیگران اعم از آفریقایی و عرب ها اجنبی نیستند. (عربها شیعه هاشان که اصلا ًعزیز دل هستند و از خود مایند و اجنبی چیست اصلاً؟! سنّی هایشان هم غیر از مصر و عربستان و اردن مشکلی ندارند و اجنبی نیستند). رژیم غاصب صهیونیستی هم که اصلاً در محاسبات منظور نمی شود. آمریکای جنوبی، اونجاهاش اجنبی است ولی اون یکی جاهاش نه!

سرعت به روز شدن این فهرست البتّه کمی بالا رفته در سالیان اخیر. از نمونه ها بارز آن جابجایی آسانسور وار ترکیّه یا پیشرفت بنیادین عراق از جایگاه دشمن بعثی به کشور دوست، برادر،همسایه و مسلمان است.

امّا شگفتا که عزیز دل، کشور دوست، برادر، همسایه و مسلمان "روسیّه" ایست که همیشه تاریخ اجنبی بوده، به همراهی دیگر کشور دوست، برادر، مسلمان و همسایه "چین" (و کلّاً بر و بچّه های خاور دور). اینها هم اجنبی نیستند و حتّی سریالهایشان هم از تلویزیون پخش میشود و مُدهایشان هم تبلیغ میشود و کسی هم بهشان حق ندارد بگوید بیگانه. چون اینها مثل خود ما هستند؛ آدمهای خوبی هستند روی هم رفته! بعض (به از) شما نباشد...قربان شما...زنده باشید؛ سلامت باشید...!