ابوالملخ

از نانشنامه، دانشنامهٔ عامیان
پرش به: ناوبری، جستجو

ابو الملخ معرب از دو وازه میباشد که در کل کسانی گویند به معنای دوسداری دانش میباشد که اساسا به حق و نیکو نگاشته اند. ولی چون ما بر سبیل حقایق می‌نگاریم نی نقول که ار چه به کچ و سیمان دولتی بست باشد. گروهی از اعراب بی‌مایه و بزرگ خایه گفتند این تاویل که گویند معربی و از این حرفا ... به تمامه غلط غلوطه و شاهد شدن که در اعراب ابدالجاهلیت کسی زاد شد از ملخ که گروهی حتی گفتند که مادرش باکره بوده ولی به نظر نمی‌آید و فقط آنچه صابت است نقل از مخزن می‌کند و دیگر هیچ ....