سرگذشت صفحهٔ «حقوق بشر»

پرش به ناوبری پرش به جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۱

  • کنونیقبلی ‏۱۱:۱۴‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۱۴ (نام کاربری حذف شد) ۵۶۲ بایت +۲۳ (خلاصۀ ویرایش حذف شد)

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱

  • کنونیقبلی ‏۱۴:۳۸‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۴:۳۸ (نام کاربری حذف شد) ۵۳۹ بایت +۴۹ (خلاصۀ ویرایش حذف شد)

‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱

  • کنونیقبلی ‏۱۴:۳۳‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۴:۳۳ (نام کاربری حذف شد) ۴۹۰ بایت ۰ (خلاصۀ ویرایش حذف شد)
  • کنونیقبلی ‏۱۴:۳۲‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۴:۳۲ (نام کاربری حذف شد) ۴۹۰ بایت ۰ (خلاصۀ ویرایش حذف شد)
  • کنونیقبلی ‏۱۰:۲۸‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۰:۲۸ (نام کاربری حذف شد) ۴۹۰ بایت +۱۰۴ (خلاصۀ ویرایش حذف شد)
  • کنونیقبلی ‏۱۰:۰۶‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۰:۰۶ (نام کاربری حذف شد) ۳۸۶ بایت −۵ (خلاصۀ ویرایش حذف شد)

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱